Категория: Поръчай

Можете да направите поръчка или уточнение за нашите услуги по няколко начина.

Нашият телефон за връзка е 0897424904

Можете да ни пишете на следните имейли:

redaktori@abv.bg

pismenirazrabotki@abv.bg

kursoviraboti.com@gmail.com

Можете да ни пишете и във фейсбук профила: Дипломни и курсови работи, реферати, есета, дисертации

Гарантираме пълна конфиденциалност и спазване на професионалните и човешки етични норми  и принципи!

В редакторско студио „Словеси“ се редактират и коригират всякакви писмени разработки – художествена и научна литература, учебни задания за студенти, докторанти, учители и ученици, публицистични статии и рекламни материали. Извършват се копирайтинг услуги – изготвяне на рекламни материали по поръчка на клиенти. Прави се предпечатна подготовка на книги, сборници и материали с художестествена, научна, публицистична и рекламна насоченост, осъществява се печатна дейност по заявка на клиента с осигурено високо качество на изпълнение.

     Ние сме екип, който над 20 години дава консултации и изработва курсови, дипломни работи, казуси, реферати, есета, презентации, проекти, доклади, речи, магистърски тези, планове, конспекти, задачи, въпроси за изпити, дисертации, преразкази, съчинения по поръчка за студенти, ученици и докторанти на всякакви поставени теми и съгласно всякакви индивидуални изисквания.

       В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят курсови и дипломни работи, дисертации, казуси, теми, есета, реферати, презентации, проекти, доклади, речи, магистърски тези, планове, конспекти, задачи, изпитни въпроси, научни статии, книги, преразкази, съчинения за студенти, ученици, докторанти и учители на всякакви поставени теми и съгласно всякакви индивидуални изисквания по икономика, маркетинг и бизнес администрация, финанси и счетоводство, журналистика и пиар, индустриален мениджмънт, МИО, право, стопанско управление, педагогика, социални дейности, политология, медии, предприемачество, психология, публична администрация, социология, история, география, философия, религия, електротехника, електроника, автоматизация на производството, химия, биология, медицина, български език и литература, славянски филологии, английска филология, романски филологии, математика и статистика, физика, механика, машинно инженерство, международни отношения и комуникации, сигурност, софтуерни технологии, антропология, етнология, изкуства, театър, спорт, военно дело, транспорт, двигатели с вътрешно горене, аграрни науки, строителство и архитектура, телекомуникации и други. Писмените разработки се изготвят на български, английски, руски, френски и испански език.

       В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки за ученици – съчинения, есета, интерпретации, доклади, презентации, проекти по български език и литература, английски език, руски език, история, философия и всички други учебни предмети.

       В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки и задачи за педагогически специалисти – за първа, втора и трета професионалноквалификационна степен /ПКС/ по всички учебни предмети и по мениджмънт на образованието. Писмените разработки се изготвят съобразно изискванията на научния ръководител и зададените срокове за разработка. Всяка педагогическа разработка се изготвя индивидуално и отговаря на педагогическия профил на специалиста, на неговата педагогическа практика и компетенции, подпомага неговото кариерно развитие.

      В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят, редактират и набират на компютър писмени разработки за студенти, докторанти и ученици – курсови и дипломни работи, реферати, казуси, доклади, дисертации, научни статии, книги, проекти, план-конспекти, съчинения, преразкази и много други.

       В Учебно-консултантски център ”Словеси” се разработват академични и философски есета на английски, руски, френски и испански език за български и чуждестранни университети и училища. Пишат се и се редактират научни и публицистични статии, дисертации и докторантски задания.

Учебно-консултантски център „Словеси“ и http://kursoviraboti.com организират през новата учебна година:

 • кандидатстудентски курсове по български език, литература, езикова култура, история, психология
 • подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по български език и литература, география, история, философски цикъл
 • подготвителни курсове за национално външно оценяване в 7. клас по български език и литература и по математика.
 • Индивидуални уроци по български език и литература, езикова култура, история, философия за ученици от 5. до 12. клас
 • Индивидуални уроци за текуща подготовка с ученици от 1. до 12. клас по всички дисциплини

     Учебно-консултантски център „Словеси“ организира индивидуални консултации със студенти по различни дисциплини.


     Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД  осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по:

 1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030

Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Готвач“, Код 811070

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080

Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Пътностроителна техника, Код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Търговия, Код 3451202, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030

Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 1. Професия „Заварчик“, Код 521090

Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация

 1. Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030

Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация

Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения.

Нашият телефон за връзка е 0897424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: pismenirazrabotki@abv.bg

      Предлагаме и следните допълнителни услуги:

 • Текстообработка –  компютърен набор на текстове;
 • Цялостно редактиране на текстове

Гарантираме пълна конфиденциалност и спазване на професионалните етични норми  и принципи!