Категория: Въпроси и отговори

 1. Какво трябва да направя, за да поръчам текст за редактиране, рекламен текст или писмена разработка за университет или училище?

Отговор: Изпратете ни имейл или ни обадете  се по телефона. Ние ще се свържем с вас за необходимите уточнения.

e-mail: redaktori@abv.bg

e-mail: pismenirazrabotki@abv.bg

e-mail: kursoviraboti.com@gmail.com

телефон за връзка: 0897424904

Можете да ни пишете и във фейсбук профила: Дипломни и курсови работи, реферати, есета, дисертации

 1. Кой начин на заплащане на писмена работа да избера – банков превод, плащане чрез куриерска фирма или ePay?

Отговор: Можете да използвате начин на плащане, с който сте запознати и който сме уговорили чрез кореспонценция по имейл или по телефона.

 1. Как се извършва плащането при поръчка на кратък текст за редактиране, кратък рекламен материали, курсова работа, казус, реферат, есе, презентация, проект, доклад, реч, план, конспект, задача, въпрос за изпит, преразказ, съчинение?

Отговор: Заплаща се предварително половината или цялата уговорена сума – по ваш избор. Допълнително се правят напълно безплатно корекции на текста, ако пожелаете. Ако сте изпратили първоначално половината от уговорената сума, след получаване на готовата разработка доплащате останалата сума.

 1. Какви са механизмите на плащане при поръчка на дълъг текст за редактиране, дълъг рекламен материал, дипломна работа, научна или публицистична статия?

Отговор: Практикуваме по два начина съобразно вашето желание:

 • Превеждате ни авансово заплащане в рамките на 30% от сумата. След време ние ви изпращаме част от разработката, а вие правите втора вноска отново от 30%. Останалите 40% процента от сумата превеждате, след като ви изпратим фрагменти от цялата разработка. След удостоверяване на крайното заплащане получавате готовата разработка на уговорената предварително дата.
 • Превеждате ни авансово плащане от 50 % от общата сума. Имате възможността по всяко време да изисквате информацията относно процеса на работа върху вашата разработка. Два дни по-рано от уговорената дата за предаване на готовата дипломна работа ви изпращаме фрагменти от нея. След като ги одобрите или изискате допълнителни корекции и те биват извършени, превеждате останалите 50% от сумата. След като сме удостоверили крайното заплащане, получавате готовата разработка.

Не забравяйте, че за успешната ви защита работим заедно и след като получите готовия текст на дипломната работа – при разработката на експозето и презентацията пред комисията. Така вие имате пълна сигурност, че ще се дипломирате напълно успешно и ще бъдете удовлетворени от себе си.

 1. Какви са механизмите на плащане при поръчка на докторска дисертация?

Отговор: Условията се договарят по телефона съобразно изпълнението на отделните етапи при оформянето на разработката.

 1. Какво трябва да правите, след като получите оформената и готова за печат дипломна работа?

Отговор: Нужно е да се съобразите с две неща:

 • Вие предавате в електронен вариант дипломната работа на научния ви ръководител и ако той изиска допълнителна информация или редакция, ние в най-кратки срокове извършваме изисканите от вас корекции.
 • След като получите вашата рецензия, ние ви изготвяме по ваше желание презентация или експозе на дипломната работа, което вие представяте пред изпитната комисия, както и оформяме отговорите на въпросите от вашата рецензия. Тази услуга е напълно безплатна и влиза в цената за изготвянето на разработката ви.
 1. Как се формира цената при поръчка на писмена разработка?

Отговор: Цената на всяка една разработка се формира по различни критерии:

 • вид на темата;
 • сложност и обем на разработката;
 • специфични изисквания;
 • срок за изпълнение и други.

Не бива да се доверявате на тези, които ви предлагат изготвяне на писмена работа на съмнително ниски цени за изключително кратки срокове. Вероятно ще платите за вече написана писмена работа с леки корекции или копирано съдържание. Предадете ли на преподавателя такава писмена работа, най-възможният резултат е получаване на ниска оценка.

Ориентировъчно цената на една дипломна работа или магистърска теза с обем около 60-65 страници, за чието написване са необходими около 30 дни, варира между 500 и 700 лв.

Ориентировъчно цената на курсова работа, казус, реферат, проект, доклад, реч, план, конспект, задача с обем около 10 страници, за чието написване са необходими около 10 дни, варира между 60 и 80 лева.

Ориентировъчно цената на есе, презентация, преразказ, съчинение с обем около 5-6 страници (слайда), за чието разработване са необходими около 5 дни, варира между 30 и 50 лева.

 1. В какъв срок от плащането ще получа поръчаната писмена работа?
  Отговор: Изпращаме готовата и платена от вас писмена работа веднага след потвърждаване на плащането.
 1. Как ще получа поръчаната писмена работа по имейл?

Отговор: Ще получите работата във вид на прикачен файл по вашата електронна поща. Файловият формат е за Word.

 1. Защо цените на готовите писмени работи са по-ниски?

Отговор: Защото тези разработки са вече използвани от предишни клиенти преди време в различни висши учебни заведения или училища. Тяхното качество е на нужната висота – в това не бива да се съмнявате. В настоящия момент можете да ги използвате, като им направите минимална дообработка съобразно вашите изисквания.

 1. Какви са гаранциите, че ще изпълните поръчката ми?

Отговор: Можем предварително да Ви изпратим част от желаната разработка – това е гаранция за нейната наличност и качество. В наш интерес е да изпълним поръчката възможно най-бързо и коректно, за да очакваме, че и в бъдеще ще се възползвате от нашите услуги, както и че ще ни препоръчате на други ваши колеги или съученици.

 1. Предлагате ли писмени работи на чужди езици?

Отговор: Предлагаме писмени работи на английски език както за български, така и за чуждестранни висши учебни заведения или училища. Ако не можем да намерим подходящ специалист, който да изготви писмената разработка направо на чуждия език, предлагаме изготвяне на работата на български език и след това превеждане на чуждия език. Тази услуга се заплаща съобразно тарифата за превод на страница.

 1. За кои специалности във висшите учебни заведения изготвяте писмени разработки?

Отговор: Изготвяме писмени разработки за всички бакалавърски и магистърски програми в следните специалности:

 1. Български език и литература
 2. Икономика, финанси
 3. Стопанско управление, индустриален мениджмънт, маркетинг
 4. Регионална сигурност, управление на човешките ресурси
 5. Философия, етика, естетика
 6. Право
 7. Религия
 8. Педагогика
 9. Антропология
 10. Театър
 11. Културология, социология, европеистика
 12. Психология
 13. Криминология, национална сигурност, военни науки
 14. Социални дейности
 15. Кино, реклама, шоубизнес
 16. Журналистика
 17. PR, връзки с обществеността, масови комуникации, реторика
 18. Електронни и печатни медии
 19. Kнигоиздаване
 20. Етнология, история, география
 21. Политология
 22. Публична администрация
 23. Европейско сътрудничество и интеграция
 24. Библиотечно-информационни науки
 25. Математика и информатика
 26. Статистика
 27. Компютърни науки
 28. Софтуерно инженерство
 29. Информационни системи
 30. Химия, биология, аграрни науки, медицина
 31. Геология, туризъм, аграрни науки
 32. Електротехника, електроника, строителство и много други
 1. По заданията на кои университети и колежи в България изготвяте писмени разработки?

Отговор: Изготвяме писмени разработки по заданията на всички университети и колежи в България (посочени в азбучен ред):

 • Аграрен университет – Пловдив
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
 • Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР)
 • Американски университет – Благоевград
 • Бургаски Свободен университет
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • Висше училище по застраховане и финанси
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
 • Военна академия „Георги Стойков Раковски“
 • Европейски колеж по икономика и управление
 • Европейския политехнически университет (ЕПУ) – гр. Перник
 • Земеделски колеж – Пловдив
 • Икономически университет – Варна
 • Интернационален колеж – Албена
 • Колеж по библиотекознание и информационнни технологии
 • Колеж по мениджмънт Адам Смит – Национален учебен център (София)
 • Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. (Датския колеж)
 • Колеж Омега
 • Колеж по мода и дизайн „Св. Ариадна“
 • Колеж по телекомуникации и пощи
 • Колеж „Телематика“ – Стара Загора
 • Колеж по туризъм „Свети Мина“ – София
 • Лесотехнически университет
 • Медицински университет – Плевен
 • Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна
 • Медицински университет – София
 • Медицински университет – Пловдив
 • Международен Славянски Институт
 • Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 • Национален Военен Университет „В. Левски“
 • Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ)
 • Национална Спортна Академия (НСА) „Васил Левски“
 • Национална художествена академия
 • Нов Български университет
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Технически университет – Варна
 • Технически университет – Габрово
 • Технически университет – Пловдив
 • Технически университет – София
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия
 • Университет за национално и световно стопанство
 • Университет „проф. д-р Асен Златаров“- Бургас
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив
 • Франкофонски институт по администрация и управление
 • Химико технологичен и металургичен университет (ХТМУ) -София
 • Частен професионален колеж „Делта“
 • Частен професионален колеж „Хармония“
 • Шуменски университет
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
 • City University – Правец
 • International University – София
 1. За кои предмети в училище изготвяте писмени разработки?

Отговор: Изготвяме писмени разработки за всички общообразователни и специални предмети в училище.

 1. Как се гарантира сигурността на посочените от мен лични данни и информация за поръчката?

Отговор: Гарантираме ви пълна конфиденциалност! Никой освен прекия изпълнител на вашата поръчка няма достъп до посочените от Вас лични данни. Пълната информация за поръчаната от вас писмена разработка – изисквания, насоки и предпочитания – е важна за нас. Изпълняването на всички корекции, изисквани от преподаватели и клиенти, са безплатни, освен в случаите, в които първоначално предоставената информация е погрешна или непълна. Навреме направената от вас поръчка гарантира нейното изпълнение, вашето спокойствие и сигурност.

 1. Какви други допълнителни услуги предлагате за студенти, докторанти и ученици?

Отговор:

Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД  осъществяват онлайн професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по:

 1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030

Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Готвач“, Код 811070

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080

Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Пътностроителна техника, Код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Търговия, Код 3451202, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030

Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 1. Професия „Заварчик“, Код 521090

Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация

 1. Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030

Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация

Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения.

Нашият телефон за връзка е 0876424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: pismenirazrabotki@abv.bg

Учебно-консултантски център ”Словеси” предлага и следните услуги:

 • кандидатстудентски курсове по всички дисциплини
 • подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит
 • подготвителни курсове за национално външно оценяване в 7. клас
 • консултации със студенти
 • Индивидуални уроци по български език и литература, езикова култура, история, философия за ученици от 5. до 12. клас
 • Индивидуални уроци за текуща подготовка с ученици от 1. до 12. клас по всички дисциплини
 • Текстообработка –  компютърен набор на текстове;
 • Цялостно редактиране на текстове

      В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят курсови и дипломни работи, дисертации, казуси, теми, есета, реферати, презентации, проекти, доклади, речи, магистърски тези, планове, конспекти, задачи, изпитни въпроси, научни статии, книги, преразкази, съчинения за студенти, ученици, докторанти и учители на всякакви поставени теми и съгласно всякакви индивидуални изисквания по икономика, маркетинг и бизнес администрация, финанси и счетоводство, журналистика и пиар, индустриален мениджмънт, МИО, право, стопанско управление, педагогика, социални дейности, политология, медии, предприемачество, психология, публична администрация, социология, история, география, философия, религия, електротехника, електроника, автоматизация на производството, химия, биология, медицина, български език и литература, славянски филологии, английска филология, романски филологии, математика и статистика, физика, механика, машинно инженерство, международни отношения и комуникации, сигурност, софтуерни технологии, антропология, етнология, изкуства, театър, спорт, военно дело, транспорт, двигатели с вътрешно горене, аграрни науки, строителство и архитектура, телекомуникации и други. Писмените разработки се изготвят на български, английски, руски, френски и испански език.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки за ученици – съчинения, есета, интерпретации, доклади, презентации, проекти по български език и литература, английски език, руски език, история, философия и всички други учебни предмети.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки и задачи за педагогически специалисти – за първа, втора и трета професионалноквалификационна степен /ПКС/ по всички учебни предмети и по мениджмънт на образованието. Писмените разработки се изготвят съобразно изискванията на научния ръководител и зададените срокове за разработка. Всяка педагогическа разработка се изготвя индивидуално и отговаря на педагогическия профил на специалиста, на неговата педагогическа практика и компетенции, подпомага неговото кариерно развитие.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят, редактират и набират на компютър писмени разработки за студенти, докторанти и ученици – курсови и дипломни работи, реферати, казуси, доклади, дисертации, научни статии, книги, проекти, план-конспекти, съчинения, преразкази и много други.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се разработват академични и философски есета на английски, руски, френски и испански език за български и чуждестранни университети и училища. Пишат се и се редактират научни и публицистични статии, дисертации и докторантски задания на всякакви поставени теми и съгласно всякакви индивидуални изисквания по икономика, маркетинг и бизнес администрация, финанси и счетоводство, журналистика и пиар, индустриален мениджмънт, МИО, право, стопанско управление, педагогика, социални дейности, политология, медии, предприемачество, психология, публична администрация, социология, история, география, философия, религия, електротехника, електроника, автоматизация на производството, химия, биология, медицина, български език и литература, славянски филологии, английска филология, романски филологии, математика и статистика, физика, механика, машинно инженерство, международни отношения и комуникации, сигурност, софтуерни технологии, антропология, етнология, изкуства, театър, спорт, военно дело, транспорт, двигатели с вътрешно горене, аграрни науки, строителство и архитектура, телекомуникации и други. Писмените разработки се изготвят на български, английски, руски, френски и испански език.

     В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки за ученици – съчинения, есета, интерпретации, доклади, презентации, проекти по български език и литература, английски език, руски език, история, философия и всички други учебни предмети.

      В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки и задачи за педагогически специалисти – за първа, втора и трета професионалноквалификационна степен /ПКС/ по всички учебни предмети и по мениджмънт на образованието. Писмените разработки се изготвят съобразно изискванията на научния ръководител и зададените срокове за разработка. Всяка педагогическа разработка се изготвя индивидуално и отговаря на педагогическия профил на специалиста, на неговата педагогическа практика и компетенции, подпомага неговото кариерно развитие.

      В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят, редактират и набират на компютър писмени разработки за студенти, докторанти и ученици – курсови и дипломни работи, реферати, казуси, доклади, дисертации, научни статии, книги, проекти, план-конспекти, съчинения, преразкази и много други.

      В Учебно-консултантски център ”Словеси” се разработват академични и философски есета на английски, руски, френски и испански език за български и чуждестранни университети и училища. Пишат се и се редактират научни и публицистични статии, дисертации и докторантски задания.

Ако имате въпроси, пишете на следните имейли:

redaktori@abv.bg

pismenirazrabotki@abv.bg

kursoviraboti.com@gmail.com

Нашият телефон за връзка е 0897424904

Можете да ни пишете и във фейсбук профила: Дипломни и курсови работи, реферати и есета